Podmienky používania

 

Vítame Vás na internetových stránkach eshop.zmgroup.sk (ďalej len „Stránky“), ktoré prevádzkuje spoločnosť Z+M servis, spol. s r.o. so sídlom na Valchařskej 3261/17, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 41032004.

Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzky týchto Stránok, ich používaním, právami a povinnosťami Vlastníka a návštevníkov.

 

Podmienky používania

a) Služby poskytované týmito Stránkami verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami a ich používaním.

b) Bez súhlasu Vlastníka nie je dovolené používať tieto Stránky inak, ako pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Vlastníka.

c) Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právními predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

d) Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže dôjsť k zmene či zrušeniu poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.

e) Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stánky tretích strán. V týchto prípadoch Vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Cookies

Cookies malé dátové súbory, ktorý potrebné pre správnu funkciu stránok, a preto ich niekedy umiestňujeme na Váš počítač, tak ako aj väčšina veľkých internetových stránok.

Čo cookies?

 

Textové súborý, ktoré internetové stránky ukladajú na Váše počítace alebo mobilné zariadenia v okamihu, keď tieto stránky začnete používať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich vykonali a preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje nemusíte zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Jako upraviť využívanie cookies

Využívanie cookies je možné upraviť podľa toho, ako potrebujete (napr. ich môžeme vymazať). Môžete vymazať všetky cookies, ktoré na Vašom vlastnom počítaci a väčšina prehliadačov ponúka možnosť zabrániť tomu, aby boli cookies na Vašom počítači ukladané. Pokiaľ však túto možnosť využijete, budete zrejme musieť manuálne upravovať niektoré preferencie pri každej návšteve týchto stránok a nie je možné vylúčiť obmedzenie niektorých služieb a funkcií stránok.

Dodávateľ internetových stránok

Web & Media a.s
Václavské nám 832/19
110 00 Praha 1 - Nové Město
http://www.web-media.cz

Vaše námety postrehy či informácie o problémoch so zobrazovaním týchto stránok prosím posielajte na adresu dodávateľa stránok info@web-media.cz prípadne pomocou webového formulára na adrese www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/